Komínová ohebná flexibilní vložka hadice nerezová D3 0,4mm na tuhá paliva

Komínová ohebná flexibilní vložka hadice nerezová D3 0,4mm na tuhá paliva

Varianta Bez DPH S DPH
Komínová ohebná flexibilní vložka hadice nerezová D3 0,4mm na tuhá paliva 140/6m 4290,- Kč 5191,- Kč
Komínová ohebná flexibilní vložka hadice nerezová D3 0,4mm na tuhá paliva 140/7m 5005,- Kč 6057,- Kč
Komínová ohebná flexibilní vložka hadice nerezová D3 0,4mm na tuhá paliva 140/8m 5720,- Kč 6921,- Kč
Komínová ohebná flexibilní vložka hadice nerezová D3 0,4mm na tuhá paliva 140/9m 6435,- Kč 7787,- Kč
Komínová ohebná flexibilní vložka hadice nerezová D3 0,4mm na tuhá paliva 150/5m 3850,- Kč 4659,- Kč
Komínová ohebná flexibilní vložka hadice nerezová D3 0,4mm na tuhá paliva 150/6m 4620,- Kč 5590,- Kč
Komínová ohebná flexibilní vložka hadice nerezová D3 0,4mm na tuhá paliva 150/7m 5390,- Kč 6522,- Kč
Komínová ohebná flexibilní vložka hadice nerezová D3 0,4mm na tuhá paliva 150/8m 6160,- Kč 7454,- Kč
Komínová ohebná flexibilní vložka hadice nerezová D3 0,4mm na tuhá paliva 150/9m 6930,- Kč 8385,- Kč
Komínová flexibilní vložka hadice nerezová D3 0,4mm na tuhá paliva 150/10m 7700,- Kč 9317,- Kč
Komínová flexibilní vložka hadice nerezová D3 0,4mm na tuhá paliva 150/11m 8470,- Kč 10249,- Kč
Komínová flexibilní vložka hadice nerezová D3 0,4mm na tuhá paliva 150/12m 9240,- Kč 11180,- Kč
Komínová flexibilní vložka hadice nerezová D3 0,4mm na tuhá paliva 160/5m 4131,- Kč 4998,- Kč
Komínová flexibilní vložka hadice nerezová D3 0,4mm na tuhá paliva 160/6m 4956,- Kč 5997,- Kč
Komínová flexibilní vložka hadice nerezová D3 0,4mm na tuhá paliva 160/7m 5783,- Kč 6997,- Kč
Komínová flexibilní vložka hadice nerezová D3 0,4mm na tuhá paliva 160/8m 6609,- Kč 7997,- Kč
Komínová flexibilní vložka hadice nerezová D3 0,4mm na tuhá paliva 160/9m 7435,- Kč 8996,- Kč
Komínová flexibilní vložka hadice nerezová D3 0,4mm na tuhá paliva 160/10m 8261,- Kč 9996,- Kč
Komínová flexibilní vložka hadice nerezová D3 0,4mm na tuhá paliva 160/11m 9087,- Kč 10996,- Kč
Komínová flexibilní vložka hadice nerezová D3 0,4mm na tuhá paliva 160/12m 9914,- Kč 11996,- Kč
Komínová flexibilní vložka hadice nerezová D3 0,4mm na tuhá paliva 180/6m 5703,- Kč 6900,- Kč
Komínová flexibilní vložka hadice nerezová D3 0,4mm na tuhá paliva 180/7m 6653,- Kč 8050,- Kč
Komínová flexibilní vložka hadice nerezová D3 0,4mm na tuhá paliva 180/8m 7604,- Kč 9200,- Kč
Komínová flexibilní vložka hadice nerezová D3 0,4mm na tuhá paliva 180/9m 8554,- Kč 10350,- Kč
Komínová flexibilní vložka hadice nerezová D3 0,4mm na tuhá paliva 180/10m 9504,- Kč 11499,- Kč
Komínová flexibilní vložka hadice nerezová D3 0,4mm na tuhá paliva 180/11m 10455,- Kč 12650,- Kč
Komínová flexibilní vložka hadice nerezová D3 0,4mm na tuhá paliva 200/6m 6442,- Kč 7795,- Kč
Komínová flexibilní vložka hadice nerezová D3 0,4mm na tuhá paliva 200/7m 7515,- Kč 9094,- Kč
Komínová flexibilní vložka hadice nerezová D3 0,4mm na tuhá paliva 200/8m 8589,- Kč 10393,- Kč
Komínová flexibilní vložka hadice nerezová D3 0,4mm na tuhá paliva 200/9m 9663,- Kč 11692,- Kč
Komínová flexibilní vložka hadice nerezová D3 0,4mm na tuhá paliva 200/10m 10736,- Kč 12991,- Kč
Komínová flexibilní vložka hadice nerezová D3 0,4mm na tuhá paliva 200/11m 11810,- Kč 14290,- Kč

Komínová ohebná flexibilní vložka hadice nerezová D3 na tuhá paliva

PROVOZNÍ PODMÍNKY komínů na tuhá paliva
Maximální přípustný nános suchých prašných sazí na vnitřním povrchu komínů a kouřovodů je 4 mm. Dehtové saze jsou nepřípustné. K jejich tvorbě dochází zejména nedokonalým spalováním. Nedokonalé spalování je způsobeno např. použitím jiného druhu paliva, než je předepsáno výrobcem spotřebiče paliv, vlhkým palivem, nedostatečným přívodem spalovacího vzduchu, uzavíráním popelníku místo komínové klapky, předimenzovaným výkonem spotřebiče paliv apod..
Teplota spalin nesmí klesat pod 80°C, teplota vody ve spotřebiči paliv musí být vyšší než 60°C. Při každém vyčištění komína musí být vybrány spadané saze. K čištění se používá pouze čistící nástroj potřebného průměru vyrobený z nerezového nebo nekovového materiálu, aby nedocházelo třením černého materiálu k přenosu částic do nerezového materiálu a následné korozi. Čištění se provádí dle „TPK 03-01 Čištění spalinových cest“.
Dodržením provozních podmínek spotřebiče je potřeba zabránit působení přímého plamene na komínový průduch (např. správným přikládáním paliva, výrobce spotřebiče uvádí maximální hmotnost paliva na jedno naložení).