Koleno nerezové 90° s kontrolním otvorem 1mm 1.4404 komín

Koleno nerezové 90° s kontrolním otvorem 1mm 1.4404 komín

Varianta Bez DPH S DPH
Nerezové koleno 90° s kontrolním otvorem 150/1mm 1.4404 komín 1127,- Kč 1364,- Kč
Nerezové koleno 90° s kontrolním otvorem 160/1mm 1.4404 komín 1161,- Kč 1405,- Kč
Nerezové koleno 90° s kontrolním otvorem 180/1mm 1.4404 komín 1243,- Kč 1504,- Kč
Nerezové koleno 90° s kontrolním otvorem 200/1mm 1.4404 komín 1322,- Kč 1600,- Kč

Nerezové koleno 90° s kontrolním otvorem 1mm 1.4404 komín

 
PROVOZNÍ PODMÍNKY komínů na tuhá paliva
Maximální přípustný nános suchých prašných sazí na vnitřním povrchu komínů a kouřovodů je 4 mm. Dehtové saze jsou nepřípustné. K jejich tvorbě dochází zejména nedokonalým spalováním. Nedokonalé spalování je způsobeno např. použitím jiného druhu paliva, než je předepsáno výrobcem spotřebiče paliv, vlhkým palivem, nedostatečným přívodem spalovacího vzduchu, uzavíráním popelníku místo komínové klapky, předimenzovaným výkonem spotřebiče paliv apod..
Teplota spalin nesmí klesat pod 80°C, teplota vody ve spotřebiči paliv musí být vyšší než 60°C. Při každém vyčištění komína musí být vybrány spadané saze. K čištění se používá pouze čistící nástroj potřebného průměru vyrobený z nerezového nebo nekovového materiálu, aby nedocházelo třením černého materiálu k přenosu částic do nerezového materiálu a následné korozi. Čištění se provádí dle „TPK 03-01 Čištění spalinových cest“.
Dodržením provozních podmínek spotřebiče je potřeba zabránit působení přímého plamene na komínový průduch (např. správným přikládáním paliva, výrobce spotřebiče uvádí maximální hmotnost paliva na jedno naložení).