Klapka nerezová komínová 1mm 1.4404

Klapka nerezová komínová 1mm 1.4404

Varianta Bez DPH S DPH
Klapka nerezová komínová 150/1mm 1.4404 1479,- Kč 1790,- Kč
Klapka nerezová komínová 160/1mm 1.4404 1510,- Kč 1827,- Kč
Klapka nerezová komínová 180/1mm 1.4404 1575,- Kč 1906,- Kč
Klapka nerezová komínová 200/1mm 1.4404 1648,- Kč 1994,- Kč

Klapka nerezová komínová 1mm 1.4404 

Vhodná pro krbové vložky.

PROVOZNÍ PODMÍNKY komínů na tuhá paliva

Maximální přípustný nános suchých prašných sazí na vnitřním povrchu komínů a kouřovodů je 4 mm. Dehtové saze jsou nepřípustné. K jejich tvorbě dochází zejména nedokonalým spalováním. Nedokonalé spalování je způsobeno např. použitím jiného druhu paliva, než je předepsáno výrobcem spotřebiče paliv, vlhkým palivem, nedostatečným přívodem spalovacího vzduchu, uzavíráním popelníku místo komínové klapky, předimenzovaným výkonem spotřebiče paliv apod..
Teplota spalin nesmí klesat pod 80°C, teplota vody ve spotřebiči paliv musí být vyšší než 60°C. Při každém vyčištění komína musí být vybrány spadané saze. K čištění se používá pouze čistící nástroj potřebného průměru vyrobený z nerezového nebo nekovového materiálu, aby nedocházelo třením černého materiálu k přenosu částic do nerezového materiálu a následné korozi. Čištění se provádí dle „TPK 03-01 Čištění spalinových cest“.
Dodržením provozních podmínek spotřebiče je potřeba zabránit působení přímého plamene na komínový průduch (např. správným přikládáním paliva, výrobce spotřebiče uvádí maximální hmotnost paliva na jedno naložení).