Nerezová roura 250/0,8mm/1.4404

Nerezová roura 250/0,8mm/1.4404

Varianta Bez DPH S DPH
Nerezová roura 250/1300,8mm/1.4404 315,- Kč 381,- Kč
Nerezová roura 250/140/0,8mm/1.4404 335,- Kč 406,- Kč
Nerezová roura 250/150/0,8mm/1.4404 353,- Kč 427,- Kč
Nerezová roura 250/160/0,8mm/1.4404 374,- Kč 452,- Kč
Nerezová roura 250/180/0,8mm/1.4404 414,- Kč 501,- Kč
Nerezová roura 250/200/0,8mm/1.4404 451,- Kč 546,- Kč

Nerezová roura 250/0,8mm/1.4404

PROVOZNÍ PODMÍNKY komínů na tuhá paliva

Maximální přípustný nános suchých prašných sazí na vnitřním povrchu komínů a kouřovodů je 4 mm. Dehtové saze jsou nepřípustné. K jejich tvorbě dochází zejména nedokonalým spalováním. Nedokonalé spalování je způsobeno např. použitím jiného druhu paliva, než je předepsáno výrobcem spotřebiče paliv, vlhkým palivem, nedostatečným přívodem spalovacího vzduchu, uzavíráním popelníku místo komínové klapky, předimenzovaným výkonem spotřebiče paliv apod..
Teplota spalin nesmí klesat pod 80°C, teplota vody ve spotřebiči paliv musí být vyšší než 60°C. Při každém vyčištění komína musí být vybrány spadané saze. K čištění se používá pouze čistící nástroj potřebného průměru vyrobený z nerezového nebo nekovového materiálu, aby nedocházelo třením černého materiálu k přenosu částic do nerezového materiálu a následné korozi. Čištění se provádí dle „TPK 03-01 Čištění spalinových cest“.
Dodržením provozních podmínek spotřebiče je potřeba zabránit působení přímého plamene na komínový průduch (např. správným přikládáním paliva, výrobce spotřebiče uvádí maximální hmotnost paliva na jedno naložení).