Meidingerova hlava nerezová komínová hlavice 1mm 1.4404 komín

Meidingerova hlava nerezová komínová hlavice 1mm 1.4404 komín

Varianta Bez DPH S DPH
Meidingerova hlava nerezová komínová hlavice 1mm/130 314,- Kč 380,- Kč
Meidingerova hlava nerezová komínová hlavice 1mm/140 331,- Kč 401,- Kč
Meidingerova hlava nerezová komínová hlavice 1mm/150 352,- Kč 426,- Kč
Meidingerova hlava nerezová komínová hlavice 1mm/160 373,- Kč 451,- Kč
Meidingerova hlava nerezová komínová hlavice 1mm/180 418,- Kč 506,- Kč
Meidingerova hlava nerezová komínová hlavice 1mm/200 558,- Kč 675,- Kč

Meidingerova hlava nerezová komínová hlavice 1mm 1.4404 komín

PROVOZNÍ PODMÍNKY komínů na tuhá paliva
Maximální přípustný nános suchých prašných sazí na vnitřním povrchu komínů a kouřovodů je 4 mm. Dehtové saze jsou nepřípustné. K jejich tvorbě dochází zejména nedokonalým spalováním. Nedokonalé spalování je způsobeno např. použitím jiného druhu paliva, než je předepsáno výrobcem spotřebiče paliv, vlhkým palivem, nedostatečným přívodem spalovacího vzduchu, uzavíráním popelníku místo komínové klapky, předimenzovaným výkonem spotřebiče paliv apod..
Teplota spalin nesmí klesat pod 80°C, teplota vody ve spotřebiči paliv musí být vyšší než 60°C. Při každém vyčištění komína musí být vybrány spadané saze. K čištění se používá pouze čistící nástroj potřebného průměru vyrobený z nerezového nebo nekovového materiálu, aby nedocházelo třením černého materiálu k přenosu částic do nerezového materiálu a následné korozi. Čištění se provádí dle „TPK 03-01 Čištění spalinových cest“.
Dodržením provozních podmínek spotřebiče je potřeba zabránit působení přímého plamene na komínový průduch (např. správným přikládáním paliva, výrobce spotřebiče uvádí maximální hmotnost paliva na jedno naložení).